ان ال پی (NLP) چیست؟

در دنیای امروز راهکارهای بسیار زیادی درزمین ه  روانشناسی و پیشرفت های فردی وجود دارد که در سراسر جهان توسط متخصصان به کار گرفته می شود. یکی از مهم ترین راهکارها، ان ال پی یا همان برنامه ریزی عصبی کلامی است. ان ال پی درواقع یک راه بی نظیر برای ایجاد تغییر در رفتارها، عقاید و افکار شخصی هر فرد است که نتیجه آن رسیدن به نتایج فوق العاده مثبتی می باشد. گر با خواندن این مقدمه از خودتان پرسیده اید NLP چیست با ما همراه باشید تا پاسخ مناسبی برای پرسشی که در ذهن شما نقش بسته است پیدا کنیم.